ecoprins
 
 

Book Us

 
 
 

LEcture + screening

Met de productie van deze documentaire willen we aantonen dat het klimaat onder een hoge druk staat, en dat de effecten hiervan op een desastreuze manier voelbaar zijn voor de zwakkeren op onze Aarde. Het rijke Westen polariseert steeds meer tussen zij die hun eigenbelangen op alle manieren trachten te verdedigen, en zij die zich solidair opstellen naar milieu en migranten. Maar slechts weinigen kunnen zich een beeld scheppen van de realiteit waar een steeds stijgend aantal klimaatvluchtende individuen dagelijks mee te maken krijgt. Helaas bestaat er nog geen officieel vluchtelingenstatuut voor een ‘klimaatvluchteling’, waardoor hun kansen op asiel aanzienlijk slinken.

We willen met deze documentaire een gezicht geven aan de klimaatvluchteling, want de wereld heeft een hoge nood aan diversiteit in verhalen die deze boodschap overbrengen. Een boodschap waarin we vluchtelingen meer verdraagzaamheid en begrip toewensen, en bewustzijn willen creëren omtrent duurzamer leven.

Name *
Name
Phone *
Phone
Date
Date